Safety checklist compliance and a false sense of safety: new directions for research

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

27 !!Citations (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)183-186
TidskriftBMJ Quality and Safety
Volym23
Utgåva3
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Citera det här