Safety of pancreatic resection in the elderly: a retrospective analysis of 556 patients

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

14 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Safety of pancreatic resection in the elderly: a retrospective analysis of 556 patients”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap