Sambandet mellan artikel 58.1 a) EG och tvingande hänsyn till allmänintresset

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)501-511
TidskriftSvensk skattetidning
Nummer8
StatusPublished - 2007
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Citera det här