Samhället som konstant, samhället som variabel. Om olika sätt att rättfärdiga barns och vuxnas lärande

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkPeer review

125 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

I antologibidraget visas att lärande, eller kanske snarare deltagande i olika former av utbildning, rättfärdigas på olika sätt beroende på om de som utbildas är barn eller vuxna. Rättfärdigandet sker genom retoriska konstruktioner av samhället som närmast kan ses som motsatser: barnens skolgång rättfärdigas genom att samhället konstrueras som en, åtminstone värdemässig, konstant; vuxnas deltagande i utbildning rättfärdigas å andra sidan genom att samhället konstrueras som en variabel i ständig och omvälvande förändring. Vad ska vi då ha en sådan kunskap om rättfärdigande av utbildning till? Framförallt kan den kunskapen användas i en kritisk reflektion över den idag ymniga utbildningsretoriken.
Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationHistorien, barnen och barndomarna. Vad är problemet? En vänbok till Bengt Sandin
RedaktörerJudith Lind, Cecilia Lindgren, Mats Sjöberg, Karin Zetterqvist Nelson
FörlagLinköping University
Sidor257-279
ISBN (tryckt)978-71-7393-628-6
StatusPublished - 2009

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
  • Utbildningsvetenskap

Citera det här