Sanning och försoning i Sydafrika

Maria Ericson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråksvenska
TidskriftTvärsnitt - om humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning
Utgåva3
StatusPublished - 2007

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi, etik och religion

Citera det här