SAOB: nu och i framtiden

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Sammanfattning

Svenska Akademiens ordbok (SAOB) är en historisk och samtidsspråklig ordbok som beskriver det svenska språket från 1521 fram till nutid. Projektet har pågått sedan slutet av 1800-talet och närmar sig nu sin fullbordan. När en komplett ordbok från A–Ö är färdig börjar det omfattande arbetet med att uppdatera och revidera ordboksinnehållet. Därmed finns det för första gången på 125 år möjlighet att tänka i nya banor vad gäller artiklarnas utformning och innehåll.

I bidraget beskrivs dels det aktuella arbetet med SAOB så som det ser ut idag, dels det framtida revideringsarbetets möjligheter och utmaningar.
Originalspråksvenska
Sidor5-8
Antal sidor4
Nej71
SpecialistpublikationLEDA-nyt
StatusPublished - 2021 mars

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språkstudier

Citera det här