SAPO – en modell för samverkan mellan forskare och aktörer utanför akademin inom området äldre och åldrande

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

En åldrande befolkningen har identifierats som en samhällsutmaning. En tydlig utveckling inom forskning om sådana utmaningar är krav på medverkan från patientgrupper, brukarorganisationer och andra aktörer utanför akademin.
Syftet med artikeln är att introducera en modell för utformning och värdering av samverkan mellan akademiska forskare och aktörer utanför akademin. Modellen
bygger på en genomgång av internationellt etablerade traditioner och ramverk för sådan samverkan och ramas in av komponenterna syfte, aktör, process och
omfattning (SAPO) eller enklare uttryckt genom frågorna: varför, med vem, när och hur mycket? Med hjälp av modellen kan både forskare och aktörer utanför akademin föra mer systematiska och kritiskt värderande resonemang om samverkan. Det kan i sin tur leda till effektivare arbetsformer och nyttiggörande av resultat från det mångfasetterade forskningsområde som rör den åldrande befolkningen.
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)5-14
TidskriftÄldre i centrum : tidskrift för aktuell äldreforskning
Volym1
Nummer1
StatusPublished - 2021

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Nyckelord

  • Äldreforskning
  • samverkan

Citera det här