Sarafu: A cryptocurrency for Kenyan rural communities

Forskningsoutput: Övriga bidragTeaching case

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Sarafu: A cryptocurrency for Kenyan rural communities”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora