Sarmatia-Volgo-Uralia junction zone: Isotopic-geochronologic characteristic of supracrustal rocks and granitoids

E. V. Bibikova, Svetlana Bogdanova, A. V. Postnikov, L. P. Popova, T. I. Kirnozova, M. M. Fugzan, V. V. Glushchenko

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

42 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Sarmatia-Volgo-Uralia junction zone: Isotopic-geochronologic characteristic of supracrustal rocks and granitoids”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap