Scandinavian rational choice sociology

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

The present status of rational choice sociology in Scandinavia is discussed in the form of a review, examining representative work and highlighting important scholars. Despite a reputation of having a strong Scandinavian rational choice tradition, rational choice sociology is practically non-existent in Denmark, Finland and Iceland. Rational choice sociology in Scandinavia is by-and-large concentrated in Oslo and Stockholm universities, where insightful discussions and relevant applications are found. but not in impressive numbers.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)5-16
TidskriftActa Sociologica
Volym46
StatusPublished - 2003
Externt publiceradJa

Bibliografisk information

1

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Scandinavian rational choice sociology”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här