Scanning 3DXRD measurement of grain growth, stress, and formation of Cu6Sn5 around a tin whisker during heat treatment

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

24 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Scanning 3DXRD measurement of grain growth, stress, and formation of Cu6Sn5 around a tin whisker during heat treatment”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi