Scaphoid Fractures - epidemiology, diagnosis and treatment.

Peter Jörgsholm

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

7677 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Båtbenet är ett lite ben i handloven som är väsentlig för handledens funktion. Båtbenet
kan skadas om man ramlar och tar emot med handen, och den skadade är ofta en ung
man, som inte sällan håller på med sport. Man ser ingen felställning på handledens
utsida, men patienten upplever ofta smärta på handledens tummsida. Röntgen har svårt
att påvisa ett brott, eftersom båtbenet ligger djupt inne i handleden och skyms av de
andra handlovsbenen och dessutom måste röntgenstrålarna träffa exakt parallellt med
brottet, för att det ska synas. Båtbensbrott, som ej gipsas direkt, läker ofta inte och kan
då medföra kroniska handledsmärtor. För att inte riskera och missa att behandla ett
brott, så gipsar man alla personer med misstänkt båtbensbrott, även om den första
röntgenundersökningen inte visar något brott. Efter 2 veckor upprepar man
röntgenundersökningen, och då kan man se ett eventuellt brott eftersom läkning synas
på röntgen. Magnetkamera undersökning (MR) har däremot en stor träffsäkerhet när
det gäller att hitta båtbensbrott, men tyvärr är undersökningen fyra gånger så dyr och
tar lång tid.
Under en fyra-årsperiod (2004-03-01 till 2008-02-28) tillfrågades alla patienter, som
sökte på akutmottagningen vid Skånes universitetssjukhus i Malmö med ett misstänkt
båtbensbrott, om de ville delta i en forskningsstudie. Femhundratjugosex patienter
accepterade att delta och de utgör basen för denna avhandling. Våra två första studier
undersökte, hur mycket bättra MR är jämfört med vanlig röntgen och datoriserad
skiktröntgen (datortomografi, CT). Vi hittade enbart 7 av 10 båtbensbrott med vanlig
röntgen men mer än 9 av 10 båtbensbrott med CT undersökning. Hos barn (<18 år)
syntes enbart hälften av båtbensbrotten på vanlig röntgen. Många andra brott i
handloven hittades enbart med MR. I vår tredje studie gjorde vi titthålskirurgi på
patienter med båtbensbrott, och hittade förvånansvärt många ledbandsskador. Ett av
de absolut viktigaste ledbanden, det mellan båt- och månbenet, var helt av hos var fjärde
patient, och krävde åtgärd med fixering och lång tids gipsbehandling. I den fjärde studie
jämförde vi hur båtbensbrott såg ut på vanlig röntgen och CT, med hur brottet såg ut
när man opererade med titthålsteknik. Vi kunde konstatera att om båtbenet var brutit
med et mindre benfragment i mellan (splittrat brott), då var brottet mycket ostadigt,
och precis detta misstänkas förorsaka långsam eller utebliven läkning. I den sista studien
undersökte vi läkningstiden med röntgen och CT hos patienter med brott på mellersta
delen av båtbenet. Patienterna lottades till antigen att behandlas med gips eller opereras.
Operationen var med titthålsteknik och vi använde en liten special utvecklad skruv till
att drar ihop brottet. De patienter som lottades till gipsbehandling var gipsade i minst
80
6 veckor. Oavsett behandlingsmetod läkte brotten på samma tid, men de patienter som
opererades behövde bara ha gips i 1-2 veckor. Brott med förskjutning och/eller
splittring hade en benägenhet till att läka långsammare.
Sammanfattningsvis kan man säga att patienter med misstänkt båtbensbrott kan ha
många olika skador i handleden, och att vanlig röntgen är dålig på att hitta dessa skador.
En akut MR undersökning kan göra att ett stort antal patienter slipper onödig
gipsbehandling (cirka 250 patienter per år i Malmö med 280 000 invånare). Nittio
procent av alla enkla brott i mellersta delen av båtbenet, vilket är den vanligaste typen,
läker med sex veckors gipsbehandling. Patienter som opereras och enbart skall ha gips
en eller två veckor, bör undersökas med titthålsteknik för att utesluta att det finns en
alvarlig ledbandsskada, som kräver längre tids gipsning.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Handkirurgi, Malmö
Handledare
  • Björkman, Anders, handledare
  • Abrahamsson, Sven, handledare
  • Thomsen, Niels, handledare
Tilldelningsdatum2015 jan. 23
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-7619-086-9
StatusPublished - 2015

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2015-01-23
Time: 13:00
Place: Lilla Aulan, MFC, Malmö

External reviewer(s)

Name: Hove, Leiv
Title: Professor
Affiliation: University of Bergen, Norway

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kirurgi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Scaphoid Fractures - epidemiology, diagnosis and treatment.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här