Scarabs for the Children

Maria Nilsson, John Ward, Patricia Coletto

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpressForskning

96 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Maria Nilsson and John Ward look at the scarabs in the graves of two children in the Thutmoside cemetery at the Gebel el-Silsila site.
Originalspråkengelska
Sidor14-19
Volym20
Nummer5/119
SpecialistpublikationAncient Egypt Magazine
StatusPublished - 2020 mars

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Antikvetenskap

Fria nyckelord

  • Gebel el Silsila
  • Egypt
  • Fieldwork
  • Epigraphy
  • funerary
  • 18th Dynasty
  • scarab
  • amulet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Scarabs for the Children”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här