Scarred for Life. How conditions in early life affect socioeconomic status, reproduction and mortality in Southern Sweden, 1813-1968

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

602 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Scarred for Life. How conditions in early life affect socioeconomic status, reproduction and mortality in Southern Sweden, 1813-1968”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap