Scheduling library

Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputMjukvara

Sammanfattning

Scheduling library for efficient scheduling of time intervals and merging of schedules.
Originalspråkengelska
StatusPublished - 2016

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Data- och informationsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Scheduling library”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här