Science and proven experience: a Swedish variety of evidence based medicine and a way to better risk analysis?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)
242 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Science and proven experience: a Swedish variety of evidence based medicine and a way to better risk analysis?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Ingenjörs- och materialvetenskap

Samhällsvetenskap