Scott A. Davison, On the Intrinsic Value of Everything, Continuum, 2012

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1-4
TidskriftNotre Dame Philosophical Reviews
StatusPublished - 2012

Bibliografisk information

Reviewed Work(s):
On the Intrinsic Value of Everything (by Scott A. Davison)


Invited review

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi

Citera det här