Screening and diagnostics in child and adolescent psychiatry

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

288 Nedladdningar (Pure)
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
Handledare
  • Gustafsson, Peik, handledare
  • Råstam, Maria, Biträdande handledare
  • Jarbin, Håkan, Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2019 maj 25
UtgivningsortLund
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-7619-783-7
StatusPublished - 2019

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2019-05-29
Time: 09:00
Place: Baravägen 1, rum 12, Lund
External reviewer(s)
Name: Jan-Olov Larsson
Title: Associate Professor
Affiliation: Department of Women´s and Children´s Health Karolinska Institutet Stockholm Sweden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykiatri

Nyckelord

  • child psychiatric diagnoses
  • K-SADS-PL
  • BCFPI
  • SCARED-R
  • LEAD

Citera det här