Screening of neonatal instability and of developmental dislocation of the hip. A survey of 132,601 living newborn infants between 1956 and 1999.

Henrik Düppe, L G Danielsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)878-885
TidskriftJournal of Bone and Joint Surgery: British Volume
Volym84
Utgåva6
StatusPublished - 2002

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ortopedi

Citera det här