Screening over Speech in Unselected Populations for Clinical Trials in AD (PROSPECT-AD): Study Design and Protocol

Alexandra König, N. Linz, E. Baykara, J. Tröger, C. Ritchie, S. Saunders, S. Teipel, S. Köhler, G. Sánchez-Benavides, O. Grau-Rivera, J. D. Gispert, S. Palmqvist, P. Tideman, O. Hansson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Screening over Speech in Unselected Populations for Clinical Trials in AD (PROSPECT-AD): Study Design and Protocol”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap