Seasonal climate variations in the Baltic Sea during the Last Interglacial based on foraminiferal geochemistry

S. Ni, N. B. Quintana Krupinski, J. Chonewicz, J. Groeneveld, K. L. Knudsen, M. S. Seidenkrantz, H. L. Filipsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Seasonal climate variations in the Baltic Sea during the Last Interglacial based on foraminiferal geochemistry”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Mark- och miljövetenskap

Agrikultur & biologi

Samhällsvetenskap