Seasonal hypoxia was a natural feature of the coastal zone in the Little Belt, Denmark, during the past 8ka

Niels A G M van Helmond, Nadine B. Quintana Krupinski, Bryan C. Lougheed, Stephen P. Obrochta, Thomas Andrén, Caroline P. Slomp

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

19 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Seasonal hypoxia was a natural feature of the coastal zone in the Little Belt, Denmark, during the past 8ka”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Kemiska föreningar