Seasonal reconstructions coupling ice core data and an isotope-enabled climate model - Methodological implications of seasonality, climate modes and selection of proxy data

Jesper Sjolte, Florian Adolphi, Bo M. Vinther, Raimund Muscheler, Christophe Sturm, Martin Werner, Gerrit Lohmann

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

5 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Seasonal reconstructions coupling ice core data and an isotope-enabled climate model - Methodological implications of seasonality, climate modes and selection of proxy data”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap