Seasonal variation of carbon fluxes in a sparse savanna in semi arid Sudan

Jonas Ardö, Meelis Mölder, Bashir Awad El-Tahir, Hatim AM Elkhidir

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

44 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1-18
TidskriftCarbon Balance and Management
Volym3
Utgåva7
DOI
StatusPublished - 2008

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Naturgeografi

Citera det här