Seasonal variation of photosynthetic model parameters and leaf area index from global Fluxnet eddy covariance data

M. Groenendijk, A. J. Dolman, C. Ammann, Almut Arneth, A. Cescatti, D. Dragoni, J. H. C. Gash, D. Gianelle, B. Gioli, G. Kiely, A. Knohl, B. E. Law, M. Lund, B. Marcolla, M. K. van der Molen, L. Montagnani, E. Moors, A. D. Richardson, O. Roupsard, H. VerbeeckG. Wohlfahrt

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

40 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Seasonal variation of photosynthetic model parameters and leaf area index from global Fluxnet eddy covariance data”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Mark- och miljövetenskap

Kemiska föreningar