Secondary prevention of hazardous alcohol consumption in psychiatric out-patients: a randomised controlled study.

Sophia Eberhard, Göran Nordström, Peter Höglund, Agneta Öjehagen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat