Secreted cystatins decrease proliferation and enhance apoptosis of human leukemic cells

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Secreted cystatins decrease proliferation and enhance apoptosis of human leukemic cells”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar