Secreted leukocyte protease inhibitor is present in aqueous humours from cataracts and other eye pathologies.

Sabina Janciauskiene, Lars Brandt, Anders Wallmark, Ulla Westin, Torsten Krakau

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

12 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Secreted leukocyte protease inhibitor is present in aqueous humours from cataracts and other eye pathologies.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap