Secretion of cathepsin B and tumor invasion

D Keppler, Magnus Abrahamson, B Sordat

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)43-49
TidskriftBiochemical Society Transactions
Volym22
Nummer1
StatusPublished - 1994

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biokemi och molekylärbiologi

Citera det här