Security Solutions for Constrained Devices in Cyber-Physical Systems

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

313 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Security Solutions for Constrained Devices in Cyber-Physical Systems”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap