Sedation during mechanical ventilation in intensive care - Sedation practices and patients' memories, stressful experiences and psychological distress

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Sedation during mechanical ventilation in intensive care - Sedation practices and patients' memories, stressful experiences and psychological distress”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap