Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Sedation in specialized palliative care: A cross-sectional study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap