Sedimentation of Nodularia spumigena and distribution of nodularin in the food web during transport of a cyanobacterial bloom from the Baltic Sea to the Kattegat

Per Carlsson, Diego Rita

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Sedimentation of Nodularia spumigena and distribution of nodularin in the food web during transport of a cyanobacterial bloom from the Baltic Sea to the Kattegat”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap