Seeing the nomads like a state: Sweden and the sámi at the turn of the last century

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskningPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Seeing the nomads like a state: Sweden and the sámi at the turn of the last century”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora