Seger åt Tibet! : den tibetanska diasporan och den religiösa nationen

Åse Piltz

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Tibet och den tibetanska buddhismen har i väst ofta kommit att användas som synonymer. Tidigt kom landets otillgänglighet och stängda dörrar mot omvärlden att utöva en stark lockelse för resande och religiösa sökare. De kom i många fall att betrakta landet och dess folk som bevarare av en kunskap och vishet som gått den övriga världen förlorad.

Föreställningen om den religiösa nationen Tibet som idag förs ut av den 14:e Dalai Lama och den exiltibetanska administrationen betonar dess invånares religiösa och pacifistiska karaktär; ett slags nutida Shangri-la. Emellertid har likställandet av den tibetanska kulturen med dess religion inneburit att man även kan bortse från problemet med den tibetanska situationen ? kulturen och dess ?juvel? buddhismen, kan överleva utanför det geografiska territoriet. Själva föreställningen om att buddhismen är minst lika viktig som den fysiska överlevnaden innebär att tibetanernas predikament som flyktingar i exil blir tämligen irrelevant.

I denna religionsantropologiska monografi behandlas de bilder som vuxit fram av Tibet både i väst och bland tibetaner i exil. Studien för även fram en del av de konsekvenser skapandet av en religiös nation medför, politiskt och socialt, ur exiltibetanska ungdomars perspektiv.
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap
Handledare
  • Olsson, Tord, handledare
Tilldelningsdatum2005 okt 22
Förlag
Tryckta ISBN91-22-02135-3
StatusPublished - 2005

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2005-10-22
Time: 13:15
Place: Spoletorp hörsal, Spolegatan 1R, Lund.

External reviewer(s)

Name: Ström, Axel
Title: Försteamanuensis
Affiliation: Oslo

---
The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: General History and Anthropology of Religions (015017030)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionshistoria

Citera det här