Selective killing of candidate AML stem cells by antibody targeting of IL1RAP.

Maria Askmyr, Helena Ågerstam, Nils Hansen, Sandra Gordon, Alexandros Arvanitakis, Marianne Rissler, Gunnar Juliusson, Johan Richter, Marcus Järås, Thoas Fioretos

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Key points IL1RAP is overexpressed on candidate AML stem cells and is a promising target for antibody-based therapy.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)3709-3713
TidskriftBlood
Volym121
Nummer18
DOI
StatusPublished - 2013

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hematologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Selective killing of candidate AML stem cells by antibody targeting of IL1RAP.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här