Self- and Cross-Aldol Condensation of Propanal Catalyzed by Anion-Exchange Resins in Aqueous Media

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

13 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Self- and Cross-Aldol Condensation of Propanal Catalyzed by Anion-Exchange Resins in Aqueous Media”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi