Self-compatible blueberry cultivars require fewer floral visits to maximize fruit production than a partially self-incompatible cultivar

Liam K. Kendall, Vesna Gagic, Lisa J. Evans, Brian T. Cutting, Jessica Scalzo, Yolanda Hanusch, Jeremy Jones, Maurizio Rocchetti, Carolyn Sonter, Matthew Keir, Romina Rader

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

7 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Self-compatible blueberry cultivars require fewer floral visits to maximize fruit production than a partially self-incompatible cultivar”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Agrikultur & biologi