Self-desiccation and Its Importance in Concrete Technology.

Bertil Persson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Self-desiccation and Its Importance in Concrete Technology.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap