Self-exclusion from gambling—a measure of covid-19 impact on gambling in a highly online-based gambling market?

Anders Håkansson, Carolina Widinghoff, Jonas Berge

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Self-exclusion from gambling—a measure of covid-19 impact on gambling in a highly online-based gambling market?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Psychology