Self-expanding metal stents in malignant colonic obstruction: experiences from Sweden.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

155 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Self-expanding metal stents in malignant colonic obstruction: experiences from Sweden.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar