Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Self-report versus clinician-ratings in the assessment of aggression in violent offenders”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap