Selling women the green dream: the paradox of feminism and sustainability in fashion marketing

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Selling women the green dream: the paradox of feminism and sustainability in fashion marketing”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap

Agrikultur & biologi