Semantic processing without conscious identification: Evidence from event-related potentials

Georg Stenberg, Magnus Lindgren, Mikael Johansson, Andreas Olsson, Ingmar Rosén

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

46 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Semantic processing without conscious identification: Evidence from event-related potentials”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap