Sense of Community: Trust, Hope and Worries in the Welfare State

Mia-Marie Hammarlin, Jonas Frykman, Bo Rothstein, Isabell Schierenbeck

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

20 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)5-74
TidskriftEthnologia Europaea
Volym39:1
UtgåvaSpecial issue: Sense of Community
StatusPublished - 2009

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medie- och kommunikationsvetenskap

Citera det här