Sensory qualities of the phantom hand map in the residual forearm of amputees

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sökresultat