Sensory quality and the incidence of PSE of pork in relation to crossbreed and RN phenotype.

Åsa Josell, G von Seth, Eva Tornberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Sensory quality and the incidence of PSE of pork in relation to crossbreed and RN phenotype.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Medicin och livsvetenskap