Sepsis - vår tids okända folksjukdom

Lisa Mellhammar, Thomas Kander, Bertil Christensson, Heiko Herwald, Arne Egesten, Anders Larsson, Jan Sjölin, Magnus Brink, Christer Mehle, Håkan Hanberger, Bengt Gårdlund, Anders Oldner, Jan Källman, Adam Linder

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Bidragets översatta titel Sepsis--the unknown public disease of our time
Originalspråksvenska
TidskriftLäkartidningen
Volym112
Utgåva47
StatusPublished - 2015 nov. 16

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Infektionsmedicin

Nyckelord

  • Health Knowledge, Attitudes, Practice
  • Humans
  • Sepsis
  • Sweden

Citera det här