SEQUENCE AND DISPERSION OF VENTRICULAR REPOLARIZATION ON THE ENDOCARDIUM AND EPICARDIUM Studies using the monophasic action potential mapping technique in humans and pigs

Ole Kongstad Rasmussen

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”SEQUENCE AND DISPERSION OF VENTRICULAR REPOLARIZATION ON THE ENDOCARDIUM AND EPICARDIUM Studies using the monophasic action potential mapping technique in humans and pigs”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi