Sequence variation determining stereochemistry of a delta-11 desaturase active in moth sex pheromone biosynthesis

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Sequence variation determining stereochemistry of a delta-11 desaturase active in moth sex pheromone biosynthesis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology